Onze organisatie

Uitvoering

1. Pensioenbureau

Ons pensioenbureau regelt de dagelijkse gang van zaken. Dit houdt in dat het pensioenbureau:

  • het beleid voorbereidt
  • contacten met externe partijen onderhoudt
  • de communicatie met deelnemers coördineert
  • verschillende organen van het pensioenfonds ondersteunt
  • toezicht houdt op uitbestede werkzaamheden

Samenstelling

Het pensioenbureau bestaat uit 2 personen:

Marco Kiewiet
Liesbeth van Dasselaar - van de Pol

2. Vermogensbeheerder

Werknemers en werkgever betalen gezamenlijk de pensioenpremie. Dat geld wordt belegd, met als doel dat er voldoende middelen zijn om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. Beleggen doet ons fonds niet zelf, maar dat doet een externe vermogensbeheerder die expert is op het gebied van beleggen. De vermogensbeheerder van ons fonds is sinds 1 juli 2014 PGGM Vermogensbeheer.

3. Administrateur

De pensioenadministratie van ons pensioenfonds is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL verzorgt de gehele pensioenadministratie en zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • de communicatie, zoals deze website en uw Uniform Pensioenoverzicht
  • het samenstellen van de jaarrekening

4. Riskmanager

EY Montesquieu treedt op als balansrisicomanager van het pensioenfonds. Maandelijks worden de overlay strategieën geëvalueerd door de balansrisicomanager én –op incidentele basis– worden aanvullende onderwerpen bestudeerd.

5. Verzekeraar

Ons fonds houdt de pensioenverplichtingen geheel in eigen beheer. Alleen het verzekeren van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden, hebben wij belegd bij een externe partij. Wij hebben hiervoor een overeenkomst met Zwitserleven.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: