Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de pensioenregelingen
 • de pensioenadministratie
 • het vermogensbeheer
 • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
 • intern toezicht en verantwoording
 • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat momenteel uit 6 personen. Zij werken net als u bij Smurfit Kappa of hebben daar gewerkt. 3 mensen zijn benoemd door de werkgever, 3 bestuursleden zijn gekozen door de werknemers respectievelijk de pensioengerechtigden.

De werkgeversleden worden voorgedragen door de werkgevers en benoemd door het bestuur. De werknemersleden die geen vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden zijn, worden door het bestuur benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden benoemd door het bestuur en gekozen door en uit de pensioengerechtigden.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van maximaal 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

De bestuursleden van het pensioenfonds zijn:

Werkgever

 • Steven Stoffer (voorzitter sinds 23 april 2015)
 • Ed Vervoort (plaatsvervangend voorzitter)
 • Peter van Dijk

Werknemer

 • Marc van den Heuvel (plaatsvervangend secretaris en sleutelfunctiehouder van de risicobeheerfunctie)
 • Peter Fleurkens (sleutelfunctiehouder van de interne auditfunctie)

Pensioengerechtigden

 • Ton van Gestel (secretaris)

Pieter Heesterbeek van Triple A is sleutelfunctiehouder van de actuariële functie.

Vragen

Hebt u vragen aan ons bestuur? Neem dan contact met ons op.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: