Over het fonds

Kosten pensioenfonds

Het Smurfit Kappa Pensioenfonds is een financiële, maar geen commerciële instelling. Er is geen winstoogmerk. Het geld dat het pensioenfonds verdient met beleggen, gaat naar uw pensioen.

Verschillende kosten

Bij het beheren van uw pensioen maakt ons pensioenfonds kosten, onder andere voor:

  • een goede administratie van uw gegevens
  • het versturen van brieven en mailings
  • de productie van het jaarverslag
  • het inwinnen van advies
  • het kopen en verkopen van beleggingen, en
  • het beheer van de beleggingen.

Deze kosten worden verdeeld over alle deelnemers. Daardoor zijn de kosten per persoon lager dan als u uw pensioen zelf zou regelen.

Zo laag mogelijk

Het fonds probeert de kosten voor uw pensioen zo laag mogelijk te houden door zo efficiënt mogelijk te werken. In 2020 bedroegen de kosten omgerekend € 375,- per deelnemer. Meer informatie over de keuzes die het bestuur maakt en de kosten van het pensioenbeheer, kunt u lezen in het jaarverslag.