Actuele cijfers

Kerncijfers

Hier krijgt u een overzicht van belangrijke cijfers voor uw pensioen. De cijfers zijn gebaseerd op de situatie per 1 januari 2023.

Verhoging ouderdomspensioen per 1 januari 2023:

  • Werknemers: 5%
  • Oud-werknemers: 5%
  • Gepensioneerden: 5%

Franchise

Ons pensioenfonds houdt rekening met het feit dat u later behalve pensioen van ons fonds ook AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. van de overheid ontvangt. Daarom wordt bij de berekening van uw pensioen eerst een bedrag afgetrokken van uw (fulltime) salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Dit noemen we de franchise. In 2023 is de franchise bij het pensioenfonds € 16.322,-.

Maximum pensioengevend jaarsalaris

De pensioenregeling van ons fonds bestaat uit meerdere onderdelen. De pensioenregeling van het pensioenfonds bestaat uit een Basispakket en een Beleggingspakket. Het Basispakket is een zogenaamde middelloonregeling. In het Basispakket geldt een bovengrens. Dat is het maximum pensioengevend jaarsalaris. Bij het pensioenfonds is dat in 2023 € 46.764,-. Boven deze grens geldt het Beleggingspakket tot een maximumsalaris van € 128.810,-. Wanneer uw salaris hoger is dan deze grens, kunt u deelnemen in de netto pensioenspaarregeling via uw werkgever.

Pensioenpremie

U en uw werkgever Smurfit Kappa betalen maandelijks een premie voor uw pensioen. De totale premie bedraagt 31,1% van de gemaximeerde premiegrondslag. De hoogte van de pensioenpremie wordt elk jaar vastgesteld op basis van een vaste berekening die door de sociale partners is afgesproken.

De verdeling van de pensioenpremie die is afgesproken is als volgt:

  • Werknemer: 7,5%
  • Werkgever: 23,6% 

Opbouw 2023

U bouwt elk jaar een stuk van uw ouderdomspensioen op. Dat wordt uitgedrukt in een percentage. Per 1 januari 2023 is dit opbouwpercentage 1,875%. Dit is wat fiscaal maximaal is toegestaan.

Afkoopgrens klein pensioen

In 2023 is het grensbedrag voor een klein pensioen € 594,89  bruto per jaar. Dit is het bedrag waaronder wij uw pensioen automatisch overdragen aan het nieuwe pensioenfonds als u uit dienst gaat.