Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

Beleggingscommissie

Uw pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. Ons fonds belegt in aandelen en obligaties. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt.

De beleggingscommissie stelt in opdracht van het bestuur een beleggingsbeleidsplan op met onder meer richtlijnen voor het vermogensbeheer. Daarnaast houdt de commissie contact met de vermogensbeheerder en de risk manager.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit een aantal financiële experts:

Steven Stoffer (voorzitter)
Peter van Dijk
Marc van den Heuvel (aspirant-lid)
Ton van Gestel

2. Communicatiecommissie

Het pensioenfonds geeft u graag duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over de beste aanpak van deze communicatie en zorgt voor de uitvoering.

Samenstelling

Ton van Gestel
Marco Kiewiet

3. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe het fonds er financieel voor staat. Zo berekent de adviserend actuaris of er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen.
Daarnaast geeft de actuaris advies over besluiten die gaan over de financiële positie van het pensioenfonds.

De adviserend actuaris van ons fonds is Willis Towers Watson. Deze partij geeft ook fiscaal en juridisch advies.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur: