Hoeveel betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. U betaalt zelf een deel en uw werkgever betaalt het andere gedeelte.

Hoeveel betaalt u?

De pensioenpremie die u betaalt is vastgesteld op 5,3% van de premiegrondslag. Dit is het pensioengevend salaris (met een maximum van € 54.200,-) minus de premiefranchiseDe premiefranchise is het deel van het pensioengevend salaris waarover geen premie wordt geheven. De (hoogte van de) premiefranchise kan jaarlijks per 1 januari worden gewijzigd in overleg tussen de werkgever en de vakverenigingen. De premiefranchise is gelijk aan €16.200.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De totale premie die wij van uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de opbouw van uw pensioen? Op onze documentenpagina vindt u onder meer het volledige pensioenreglement.