Hoeveel krijgt u?

Reken zelf uw pensioen uit

Wilt u weten hoe uw ouderdomspensioen wordt berekend? En wilt u de som zelf maken? Volg hieronder de uitleg.

Om uit te rekenen hoeveel pensioen u in één jaar opbouwt, hebt u de volgende gegevens nodig:

 1. jaarsalaris
 2. franchise
 3. pensioengrondslag
 4. opbouwpercentage
 5. deelnemersjaren
 6. parttime percentage

1. Jaarsalaris

We beginnen bij uw jaarsalaris. Dit bestaat uit:

 • 12 maal uw bruto maandsalaris
 • 13de maand indien van toepassing
 • vakantietoeslag
 • eventueel salaris dat niet tot uw vaste jaarsalaris behoort

Is uw jaarsalaris hoger dan € 46.764,- (2023)? U rekent dan met een jaarsalaris van € 46.764,-. Voor het salaris boven dit grensbedrag geldt een aanvullende regeling in het BeleggingspakketOnderdeel van het Smurfit Kappa Pensioen waarin u pensioen opbouwt via beleggen. Over uw salaris boven € 46.764,- bruto per jaar bouwt u pensioen op in het Beleggingspakket.. Dat laten we hier buiten beschouwing.

2. Franchise

Daarna trekt u een bedrag af van uw (fulltime) jaarsalaris. Dat bedrag heet de franchiseIedere Nederlander heeft recht op een AOW-pensioen van de overheid. Daar wordt nu al rekening mee gehouden. Daarom bouwt u over een deel van uw inkomen bij ons geen pensioen op. Het deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise.. Dit wijzigt elk jaar. Per 1 januari 2023 is de franchise € 16.322,-.

3. Pensioengrondslag

Dit levert de volgende rekensom op:

Jaarsalaris – franchise = pensioengrondslag Uw jaarsalaris min de franchise. Over dit deel van uw inkomen bouwt u pensioen op. .

4. Opbouwpercentage

Vervolgens kijken we naar het opbouwpercentageDit is het percentage van de pensioengrondslag dat u elk jaar aan pensioen opbouwt. van uw pensioenregeling. Dit is 1,875%.

5. Deelnemersjaren

In de rekensom speelt het aantal jaren dat u bij ons pensioen opbouwt ook een rol. Dat zijn uw deelnemersjaren.

6. Parttime percentage

Werkt u in deeltijd? Dan moet u daar ook rekening mee houden. Werkt u bijvoorbeeld 3 dagen per week dan is uw parttime percentage 60%.

Pensioenberekening

Voor het vaststellen van uw ouderdomspensioen, gebruikt u de volgende formule:

Pensioengrondslag X opbouw % (X parttime %)

U kunt nu bij benadering berekenen wat uw totale ouderdomspensioen is, door dit bedrag te vermenigvuldigen met het aantal jaren dat u nog moet werken. Dit bedrag telt u op bij het bedrag dat u tot nu toe aan pensioen hebt opgebouwd. Dat bedrag vindt u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht. U kunt dit persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken in Mijn Pensioencijfers.

Let op: als uw salaris verandert, verandert uw pensioenopbouw mee.

Is dit mijn volledige pensioen?

Het bedrag dat uit deze berekening komt, is niet het volledige pensioen dat u straks ontvangt. Het is alleen het ouderdomspensioen dat u van ons krijgt. Dat wordt na uw pensioen aangevuld met:

 • AOW-pensioen van de overheid
 • eventueel aanvullend pensioen van andere pensioenfondsen of -verzekeraars
 • extra pensioen als u dat zelf hebt bijgespaard

Vragen?

Neem dan contact op met ons.