Het vernieuwde pensioenstelsel

Een nieuw pensioenstelsel in Nederland

Op 1 juli 2023 ging de Wet toekomst pensioenen in. Dit betekent een nieuw pensioenstelsel in Nederland. Pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2028 een pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel hebben.

Algemene informatie over het hoe en waarom van dit nieuwe pensioenstelsel leest en ziet u:

Niet alles verandert. Wat goed is in het pensioenstelsel dat we voor 1 juli 2023 hadden houden we. Dit geldt voor iedereen die in Nederland pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of al pensioen krijgt.

Verschillen oude pensioenstelsel & Nieuwe pensioenstelsel

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo leggen veel mensen in Nederland samen met hun werkgever geld opzij voor hun pensioen. Het fonds beheert het geld en keert het later elke maand uit.
 • Het pensioen blijft een aanvulling op de AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Wat verandert er wel?

 • U krijgt persoonlijk pensioenvermogen
 • Het nabestaanden pensioen is voor iedereen gelijk. Als u overlijdt dan is er pensioen voor uw partner en kind(eren) als:
  • u in dienst bent bij de werkgever waar u pensioen opbouwt; of
  • de eerste 3 maanden dat u werkloos bent of tijdens de WW-periode
  • u met pensioen bent
 • Uw pensioen beweegt mee met de economie. Ook als u al met pensioen bent.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

We leggen u graag uit wat het nieuwe pensioenstelsel voor uw pensioen betekent. Dit doen we stap voor stap.

Uw pensioen bestaat uit 2 of 3 onderdelen:

 1. Uw AOW: dit is het pensioen van de overheid
 2. Pensioen van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
 3. Geld via een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen

Meer hierover leest u op de pagina De bouwstenen van uw pensioen.

De veranderingen

Verandering 1: uw AOW-leeftijd stijgt minder hard

Verandering 2: uw pensioen bij ons fonds

Het nieuwe pensioenstelsel verandert niets aan het geld dat u zelf bij een bank of verzekeraar bijspaart voor extra pensioen.

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De nieuwe regels gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers;
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Dit zijn de belangrijkste punten.

Bekijk de tijdlijn

In de tijdlijn hieronder staat waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren.

Wat er vooraf ging aan het nieuwe pensioenstelsel

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Na ruim drie jaar is op 22 december 2022 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer aangenomen. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan.