Veel gestelde vragen over de vernieuwde pensioenregels

 • Waarom komen er nieuwe regels voor pensioen?

  Het lijkt misschien onlogisch dat er nieuwe regels komen voor het pensioen dat mensen via hun werkgever opbouwen. Nederland staat al jaren in de top 3 van de beste systemen ter wereld. Toch zijn de nieuwe regels nodig. Dit zijn de belangrijkste redenen:

  Duidelijker en persoonlijker pensioen

  Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en wat het oplevert. Door de nieuwe regels bouwt straks iedereen een kapitaal op via een premieregeling. Een ‘premieregeling’ wil zeggen dat is afgesproken hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Dat geld wordt belegd. U ziet straks hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt en wat het beleggen oplevert. Zo ontstaat een kapitaal voor uw pensioen. Het pensioenfonds maakt steeds een inschatting van uw pensioen op basis van het kapitaal voor uw pensioen.

  Pensioen kan sneller omhoog dan nu

  Als het goed gaat met de economie, dan gaat het pensioen nu soms niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Pensioenfondsen hoeven straks geen grote reserves meer aan te houden. Daardoor kan het pensioen sneller omhoog als het goed gaat met de economie. De keerzijde is dat de (verwachte) pensioenen ook sneller omlaag kunnen gaan. Dat geldt voor alle pensioenen. Pensioenfondsen doen er straks nog steeds alles aan om ervoor te zorgen dat de pensioenen van gepensioneerden zo min mogelijk omlaag gaan. En goed om te weten: het kapitaal kan nooit ‘op’ gaan, ook niet als u lang leeft. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen altijd een pensioen krijgt.

  Het pensioen sluit beter aan bij uw inleg en de opbrengst van de beleggingen

  Mensen stoppen soms een tijd met werken, gaan parttime werken of beginnen voor zichzelf. De huidige regels voor pensioen passen daar niet goed bij. Het pensioen sluit dan minder goed aan bij de inleg en de behaalde opbrengst van de beleggingen. Met de nieuwe regels blijft het kapitaal voor uw pensioen groeien, ook als u weg bent bij een pensioenfonds. Het pensioenfonds blijft het geld beleggen.

 • Wie bepaalt de nieuwe pensioenregeling?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in uw sector of binnen het bedrijf waar u werkt) maken afspraken over pensioen. Zij bepalen onder andere of er een solidaire of flexibele premieregeling komt. En hoeveel geld u samen met uw werkgever inlegt. Sociale partners zijn bijvoorbeeld de vakorganisaties of een ondernemingsraad en werkgeversorganisaties.

  Komen vakbonden en werkgevers er samen niet uit?

  Dan is er een stok achter de deur. Er komt een onafhankelijke commissie met vertegenwoordigers van werkgevers en (oud-)werknemers. Die gaat bemiddelen. En als er voor 1 januari 2025 nog geen besluit is, kan die commissie ook een bindend advies geven.

 • Heb ik iets te zeggen over de nieuwe regeling?

  Ja, u kunt uw stem laten horen. Als u lid bent van een vakorganisatie, kunt u uw mening geven via deze organisatie. Bent u gepensioneerd of hebt u in het verleden pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds en staat uw pensioen nog bij dit fonds, dan kunt u gebruik maken van het ‘hoorrecht’. Dat betekent dat u via een vereniging aan sociale partners laat weten wat u vindt. Er bestaat nog geen vereniging van gepensioneerden bij ons pensioenfonds. Wilt u deze opzetten? Neem dan contact met ons op.

   

 • Wie bepaalt wat er gebeurt met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in uw sector of binnen het bedrijf waar u werkt). Sociale partners zijn bijvoorbeeld de vakbonden en werkgeversorganisaties. Zij spreken af of uw pensioen blijft staan. Of dat uw pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe regeling.

 • Ik wil geen pensioen opbouwen in een nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan helaas niet. Iedereen die meedoet aan een pensioenregeling, gaat pensioen opbouwen via een nieuwe regeling. Dat is zo afgesproken in de wet.

 • Ik wil niet dat het pensioen dat ik al heb opgebouwd wordt omgezet naar een kapitaal voor pensioen in de nieuwe regeling. Kan ik bezwaar maken?

  Dat kan niet. Als sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers in uw sector of binnen het bedrijf waar u werkt) ervoor gekozen hebben dat de pensioenen die al zijn opgebouwd worden omgezet, kunt u geen bezwaar maken. Dat is zo afgesproken in de wet. Bedenk dat u uw pensioen niet kwijtraakt. Het gaat om een omrekening van (de waarde van) uw pensioen.

   

 • Wat verandert er door de nieuwe pensioenregelingen?

  Veel blijft hetzelfde. U legt straks nog steeds samen met uw werkgever geld in voor uw pensioen. Het pensioenfonds belegt dit geld, net als nu. Alleen sparen levert namelijk niet genoeg op. En u kiest nog steeds zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan.

  Er is ook een verschil. Nu krijgt iemand altijd evenveel pensioen voor het geld dat diegene inlegt, of die persoon nu jong is of oud. Straks werkt het anders. U bouwt een kapitaal op voor uw pensioen. Vanaf het moment dat u uw pensioen laat ingaan, zet het pensioenfonds steeds een deel van het geld om in een pensioen. Het pensioenfonds laat steeds zien hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt. Er zijn nu al regelingen die zo werken. Straks werken alle regeling op deze manier.

  Dit alles lijkt misschien een groot verschil, met veel meer onzekerheid. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. U ziet straks beter hoeveel er voor u belegd wordt en wat het oplevert.

  Naast een pensioen voor uzelf, is er ook een uitkering voor uw partner en kinderen geregeld als u overlijdt. Gaat u met pensioen? Dan kunt u een deel van het kapitaal voor uw pensioen gebruiken voor een nabestaandenpensioen.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe regelingen?

  Soms wordt gezegd dat de nieuwe regels veel meer onzekerheid met zich meebrengen. Bedenk dan dat de pensioenen nu ook niet gegarandeerd zijn. En het geld wordt nu ook al belegd. De nieuwe regels zijn op sommige punten vooral anders. De sterke punten blijven. Zo regelen we pensioen met elkaar.

 • We krijgen straks allemaal een eigen pot voor pensioen. Kan die pot op een bepaald moment leeg zijn? Of kan mijn pensioen zomaar verdampen?

  Nee, het kapitaal voor uw pensioen is nooit ‘op’. U krijgt een pensioen zo lang u leeft. Ook al wordt u 120 jaar. We zorgen er samen voor dat er altijd een uitkering is voor de mensen die een pensioen krijgen of gaan krijgen in de toekomst.

 • Hangt de hoogte van mijn pensioen straks helemaal af van de aandelenkoersen op het moment dat ik met pensioen ga?

  Nee. Het pensioenfonds zorgt ervoor dat het geld voor uw pensioen zó wordt belegd dat de hoogte van uw pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan. Verder is er bij de solidaire regeling een reserve die ingezet kan worden om schommelingen op te vangen. Zo merkt u geen grote veranderingen in uw pensioen als u eenmaal met pensioen bent. Hebt u een pensioen via de flexibele regeling en kiest u voor een variabel pensioen? Dan hangt de hoogte van uw pensioen mogelijk meer af van de ontwikkeling op de beurzen. Het kan nadat het is ingegaan ook van jaar op jaar wat sterker schommelen.

 • Is de overstap niet erg duur?

  Ja, de overstap is duur. Pensioenfondsen verwachten echter dat de kosten daarna juist lager zijn dan nu.

 • Kunnen pensioenfondsen een fout maken? Wat gebeurt er dan?

  Kunnen pensioenfondsen een fout maken? Wat gebeurt er dan?

  Alle pensioenfondsen in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen. Alle veranderingen zijn niet in één keer voor elkaar. De pensioenfondsen moeten een plan maken waarin alle stappen staan. In dat plan staat ook wat het pensioenfonds doet als er toch iets niet goed gaat. Dat plan wordt gecontroleerd door DNB (De Nederlandsche Bank). Verschillende partijen kijken mee of alles goed gaat. Is een fout straks naar uw zin toch niet goed opgelost? Dan kunt u een klacht indienen bij uw pensioenfonds. Vindt u dat uw pensioenfonds een fout na deze klacht nog steeds niet goed oplost, dan kunt u terecht bij een externe onafhankelijke geschilleninstantie. U kunt dan ook naar de rechter gaan.

 • Wat is het verschil tussen de twee regelingen die er straks zijn?
  • In de solidaire regeling is een deel van het kapitaal gereserveerd voor uw pensioen. Mee- en tegenvallers vangt u samen op.
  • In de flexibele regeling hebt u ook een kapitaal voor uw pensioen. U kunt vaak kiezen hoe risicovol het geld belegd wordt. Als u met pensioen gaat, kiest u tussen een stabiel en een variabel pensioen.

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) bepalen welke regeling er komt.

 • Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al heb opgebouwd?

  Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) spreken af wat er met dit pensioen gebeurt. Er zijn twee mogelijkheden: het pensioen blijft staan. Of het pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe regeling. Uw pensioenfonds rekent dan uit wat de waarde is van het pensioen dat u hebt opgebouwd. Die waarde neemt u mee naar de nieuwe regeling. Heeft het pensioenfonds niet genoeg reserves of zelfs geld tekort? Dan gaat de waarde van uw pensioen iets omlaag. Is er geld over? Dan wordt het geld verdeeld. De manier waarop hangt af van hoeveel geld er over is.

 • Ga ik erop voor- of achteruit?

  Het pensioenfonds laat u straks zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd in de huidige regeling. U krijgt ook een berekening van uw pensioen in de nieuwe regeling. De bedragen ‘voor’ en ‘na’ kunnen verschillen. Maar dat zegt niet zoveel over uw uiteindelijke pensioen. Het is een inschatting op dat moment.

 • Aan wie stel ik mijn vragen over de nieuwe pensioenregeling?

  Kijk eerst op de website van het pensioenfonds waar u een pensioen hebt staan. Vindt u daar niet het antwoord dat u zoekt, dan kunt u contact opnemen met het pensioenfonds. Weet u niet bij welk pensioenfonds u een pensioen hebt staan? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl U ziet daar bij welke organisaties u een pensioen hebt staan.

 • Hoe bereid ik me voor op de nieuwe pensioenregeling?

  U hoeft niets te doen. U krijgt bericht van uw pensioenfonds als u iets moet doen. Wilt u meer weten over de nieuwe pensioenregels? Bekijk dan ook www.pensioenduidelijkheid.nl.

 • Wat gebeurt er als ik overlijdt?

  De regels voor het nabestaandenpensioen zijn straks voor iedereen (die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of krijgt) in Nederland gelijk.

  Als u overlijdt dan is er pensioen voor uw partner en kind(eren) als:

  • u in dienst bent bij de werkgever waar u pensioen opbouwt; of
  • de eerste 3 maanden dat u werkloos bent of tijdens de WW-periode
  • u al met pensioen bent, tenzij u bij pensionering een andere keuze voor het partnerpensioen maakt
 • Ik woon in het buitenland en krijg daar mijn pensioen. Wat verandert er voor mij?

  De pensioenen van mensen in het buitenland worden niet anders behandeld dan de pensioenen van mensen in Nederland. Wat er met uw pensioen gebeurt hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Ik krijg een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wat verandert er voor mij?

  Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

   

 • Ik krijg een partnerpensioen. Wat verandert er voor mij?

  Dat hangt af van de afspraken die sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) maken. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Hebben de nieuwe regels voor pensioen ook effect op de AOW?

  Nee. De nieuwe regels voor pensioen gaan niet over de AOW. Ze gaan over het pensioen dat u opbouwt of hebt opgebouwd via uw werk.

 • Ik ben al met pensioen. Stap ik ook over op een nieuwe regeling?

  Sociale partners (de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers) spreken af of uw pensioen en het pensioen van degenen die nog werken blijven staan of omgezet wordt naar de nieuwe regeling. De werkenden gaan daarnaast hoe dan ook een kapitaal voor hun pensioen opbouwen in de nieuwe regeling. U krijgt bericht van ons zodra de afspraken bekend zijn.

 • Ik wil gebruik maken van het bedrag ineens. Dat betekent dat ik maximaal 10% van mijn pensioen in één keer laat uitbetalen als ik met pensioen ga. Kan dat ook in de nieuwe pensioenregeling?

  Ja, dat kan. De overheid is nog bezig met de regels voor deze keuze. Daardoor zijn de details nog niet bekend. De verwachte ingangsdatum voor deze keuze staat nu op 1 juli 2024. Het is nu nog onduidelijk of deze datum gehaald wordt.

  Let op: een bedrag ineens kan gevolgen hebben voor een toeslag die u ontvangt. Bijvoorbeeld een huur- of een zorgtoeslag. De toeslag kan lager worden of zelfs vervallen. U moet ook belasting betalen over het bedrag ineens.

 • Wanneer heeft mijn pensioenfonds de nieuwe regeling?

  De nieuwe regelingen komen tussen 2025 en 2028. U krijgt van bericht van ons als de planning duidelijk is.

 • Hoe zit het met de leeftijd en de pensioenopbouw?

  In het nieuwe stelsel betaalt iedere werknemer dezelfde premie, ongeacht de leeftijd. Jongere werknemers gaan meer pensioen opbouwen voor de premie die ze betalen en oudere werknemers minder. De euro’s van jongere werknemers kunnen immers nog langer in waarde stijgen, want het duurt nog lang voordat hun pensioen ingaat.

  • Voor de veertigers en vijftigers is dit minder gunstig. Want zij hebben als jongere minder opgebouwd en gaan in de toekomst niet méér opbouwen. Het pensioenfonds moet hiermee rekening houden. Hoe dat gebeurt, wordt nog uitgewerkt.

  Deze manier van pensioen opbouwen past beter bij deze tijd: mensen werken nog zelden hun hele loopbaan bij één werkgever. Ze bouwen dus ook zelden bij één pensioenfonds pensioen op. Nu is het nog zo dat de diensttijd belangrijk is voor de hoogte van het pensioen. Hoe langer iemand bij een fonds opbouwt, des te meer recht op pensioen bouwt hij op. Straks bepaalt de ingelegde premie en de waarde van de beleggingen hoeveel pensioenkapitaal iemand heeft. En dus hoe hoog het pensioen wordt.

 • Gaat mijn pensioen straks sneller omlaag?

  Het pensioen van gepensioneerden, de uitkering, is zo stabiel mogelijk. Krijgt u nog geen pensioen? Dan kan de waarde van de beleggingen gaan schommelen. Vooral de jongeren gaan dat straks merken. Het verwachte pensioen zal minder hard schommelen; Bij de berekening houden pensioenfondsen namelijk rekening met goede en slechte jaren.

  Het pensioenfonds neemt minder risico bij de beleggingen naarmate u ouder bent. Het doel is dat u toekomstig pensioen zo stabiel mogelijk is tegen de tijd dat u uw pensioen laat ingaan.

  Bedenk dat het schommelen nu ook al gebeurt, maar dan achter de schermen. Pensioenfondsen beleggen het geld voor uw pensioen, zodat het kan aangroeien tot een bedrag waarmee u later een volwaardig pensioen krijgt. Het geld zal nooit opeens weg zijn, of u nu jong bent of oud.

 • Gaat mijn pensioen in de nieuwe regeling sneller omhoog?

  Ja. Een pensioenfonds hoeft minder reserves aan te houden. Daardoor kan uw pensioen sneller omhoog als het goed gaat.

 • Welke keuzes heb ik straks?

  Veel keuzes blijven hetzelfde [pas de tekst aan, op basis van de keuzes geboden worden]:

  • Het moment waarop u uw pensioen laat ingaan • eerst een hoger pensioen ontvangen en daarna een lager
  • eerst een deel van uw pensioen laten ingaan en later de rest
  • pensioen omzetten in een (extra) uitkering voor uw partner, voor als u overlijdt

  Optioneel (als dit wettelijke geregeld is toevoegen): Nieuw is dat u een deel van uw pensioen in één keer kunt laten uitbetalen als u uw pensioen laat ingaan. Deze keuze heet ‘Bedrag Ineens’. [einde optionele blokje]

  Afhankelijk van de afspraken over uw pensioen kan het zijn dat u nóg twee keuzes hebt. Gaat u een kapitaal voor uw pensioen opbouwen via de flexibele regeling? Dan kunt u het geld vaak meer of minder risicovol laten beleggen. En als u met pensioen gaat, kiest u tussen een stabiel en een variabel pensioen.