Pensioen op maat

Later met pensioen

Hebt u veel plezier in uw werk en wilt u langer doorgaan? U kunt ervoor kiezen om later met pensioen te gaan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op uw 68ste. Dat betekent niet dat u dan moet stoppen met werken. U kunt uw pensioen uitstellen tot uw 70ste.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u later met pensioen gaat, ontvangt u straks meer pensioen.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Maak uw keuze minimaal 6 maanden voordat u met pensioen wilt gaan. En geef uw keuze aan ons door.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?

En voor iedereen die tijdens zijn loopbaan pensioenkapitaal heeft opgebouwd in het beleggingspakket van ons pensioenfonds: