Pensioen op maat

Pensioenkapitaal omzetten in een variabel pensioen

Voordat u met pensioen gaat, kunt u kiezen wat voor pensioenuitkering u wilt: een stabiel of een variabel pensioen. Deze keuze geldt voor iedereen die tijdens zijn loopbaan pensioenkapitaal heeft opgebouwd in het beleggingspakket van ons pensioenfonds.  

Wat is een stabiel pensioen en wat een variabel pensioen?

1. Stabiel pensioen

Bij een stabiel pensioen weet u ongeveer welk bedrag u maandelijks ontvangt voor de rest van uw leven. Het bedrag kan alleen hoger worden als we uw pensioen kunnen laten meestijgen met de prijzen. Of dat lukt, hangt af van onze financiële positie. Het bedrag kan alleen lager worden als we uw pensioen moeten verlagen omdat onze financiële positie slecht is. Een stabiel pensioen levert naar verwachting op langere termijn gemiddeld een lager pensioen op dan een variabel pensioen.

Bij ons fonds is een stabiel pensioen geregeld. Als u geen keuze maakt, gaan wij ervan uit dat u kiest voor een stabiel pensioen.

2. Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen staat het bedrag dat u krijgt niet vast, omdat met uw pensioenkapitaal nog wordt belegd. Gaan de beleggingen goed, dan stijgt uw pensioen. Uw pensioen kan meer stijgen dan de stijging van de prijzen. Maar uw pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingen tegenvallen. U weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen u de rest van uw leven krijgt. Een variabel pensioen levert naar verwachting op de langere termijn gemiddeld een hoger pensioen op dan een stabiel pensioen.

Wilt u liever een variabel pensioen? Dan kunt u daarvoor terecht bij een verzekeraar of bank. Met het pensioenkapitaal dat u bij ons hebt opgebouwd, koopt u dan bij een verzekeraar of bank een variabel pensioen in. Dat is uw ‘shoprecht’.

Vergelijken stabiel en variabel pensioen

Klik hier om de mogelijke ontwikkeling van een stabiel pensioen over een periode van 20 jaar te vergelijken met de mogelijke ontwikkeling van een variabel pensioen. Dit voorbeeld is gebaseerd op een pensioenkapitaal van € 50.600,-.

Wat moet u doen?

Uw pensioenkapitaal staat op een beleggingsrekening van ABN AMRO Pension services. Aan deze rekening is een persoonlijke online omgeving gekoppeld, waarin u verschillende keuzes kunt maken voor uw pensioenkapitaal. U kunt hier onder meer een voorlopige keuze maken tussen een stabiel en een variabel pensioen. Deze keuze kunt u tussentijds aanpassen.

Enkele maanden voor uw pensioenleeftijd moet u een definitieve keuze maken. Daarover ontvangt u automatisch een brief van ons pensioenfonds met daarin een berekening van uw pensioenkapitaal en de uitkering die u kunt verwachten voor een stabiel pensioen. Daarbij zit ook een keuzeformulier waarop u uw keuzes kenbaar maakt om uw pensioen op maat te maken.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen er voor u geregeld is bij ons fonds.

Daarnaast kunt u de Pensioenplanner laten uitrekenen wat uw overige keuzes betekenen voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Twijfelt u over welke keuze u moet maken? Ons pensioenfonds kan en mag u daarover niet adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Meer informatie

Meer informatie over een stabiel en een variabel pensioen vindt u in de voorbeeldteksten van de Pensioenfederatie. 

Wat kunt u nog meer kiezen?