Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

Met de Pensioenplanner kunt u gemakkelijk uitrekenen welke invloed uw keuze heeft op de hoogte van uw pensioen. 

Met de Pensioenschets maakt u uw eigen huishoudboekje. Zo krijgt u een inschatting van wat uw inkomsten en uitgaven zijn als u met pensioen bent.

Wat moet u doen?

Laat ons uiterlijk 6 maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan. 3 maanden voor uw pensioendatum ontvangt u van ons een informatieset. Hierin zit een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar.
Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset. U vindt dit formulier ook in Mijn Pensioencijfers.