Klachten en geschillen

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht of geschil indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u de klacht of het geschil indienen. Neem daarvoor contact met ons op. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met uw klacht of geschil?

  • U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging
  • U krijgt binnen tien werkdagen bericht over afhandeling van uw klacht. Of u ontvangt bericht van vertraging.

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij de geschillencommissie. De geschillencommissie is door het bestuur ingesteld en bestaat uit:

Ed Vervoort, bestuurslid namens werkgevers
Marc van den Heuvel, bestuurslid namens werknemers
Ton van Gestel, bestuurslid namens gepensioneerden

U kunt de klachten- en geschillencommissie bereiken via onderstaand adres:

Klachten- en geschillencommissie
Postbus 19
4900 AA Oosterhout

Wilt u meer informatie over onze klachten- en geschillenregeling? Kijk dan hier.

4. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer ons bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20