Actuele cijfers

Financiële positie

De financiële positie van het Smurfit Kappa Pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is een momentopname en wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het fonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Elke dag anders

De dekkingsgraad verschilt van dag tot dag. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente, vertrekken er deelnemers en gaan er mensen met pensioen.

Twee dekkingsgraden

Het Smurfit Kappa Pensioenfonds heeft twee dekkingsgraden:

  1. De actuele dekkingsgraad. Dit is een momentopname aan het einde van elke maand.
  2. De beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden.

Sinds 1 januari 2015 moeten alle pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.
Het Smurfit Kappa Pensioenfonds publiceert vanaf 2015 de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad.

Eisen aan de dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad moet aan bepaalde eisen voldoen. Een belangrijke grens is de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad is gebaseerd op de pensioenverplichtingenDe totale waarde van alle uit te keren pensioenen, nu en in de (verre) toekomst. van het fonds, verhoogd met de benodigde financiële buffers. Deze grens is voor het Smurfit Kappa Pensioenfonds vastgesteld op 118,5%. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder deze grens, dan moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB. In zo’n herstelplan staat hoe het fonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Overzicht dekkingsgraden

In de onderstaande grafiek ziet u hoe beide dekkingsgraden van het fonds zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld.