Nieuws

Uw pensioenpremie omlaag in 2024

U en uw werkgever betalen samen pensioenpremie voor de opbouw van uw pensioen. Voor 2024 verlagen we het deel van de premie die u als werknemer betaalt naar 5,3%. In 2023 betaalde u zelf 7,5%.

Pensioenpremie Basispakket

Samen met uw werkgever bepalen we de premie voor de pensioenopbouw. Deze premie is in totaal 26,7% van de premiegrondslag. Van deze 26,7% betaalt u in 2024 5,3% en uw werkgever betaalt 21,4%. De premiegrondslag is het salaris minus een franchise van € 16.200. Dit geldt bij een maximumsalaris van € 54.200.

Herstelpremie niet meer nodig

Tot en met 2023 gold een herstelpremie omdat onze financiële positie niet voldoende was. Vanaf 1 januari 2024 is onze financiële positie goed genoeg. Daarom is de herstelpremie niet meer nodig. Uw bijdrage gaat daarom omlaag van 7,5% naar 5,3%

Uw werkgever betaalt de bijdrages aan het fonds

Uw bijdrage aan de pensioenregeling wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt maandelijks de werkgevers- en uw bijdrage over aan het pensioenfonds.

Pensioenpremie Beleggingspakket

Naast de premie voor het Basispakket is er ook premie voor het Beleggingspakket. Uw werkgever betaalt deze premie maandelijks aan het fonds. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Meer over de opbouw van uw pensioen leest u op onze website.