Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in december gestegen naar 123,3%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in december van 123,0% naar 123,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Twee dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 123,3% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 april 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in december van 125,8% naar 123,1%.

Ontwikkelingen in december

Het geld dat we als pensioenfonds nodig hebben voor de pensioenbetalingen van nu en in de (verre) toekomst noemen we onze verplichtingen. In december daalde de rente. Hierdoor moeten we meer geld reserveren voor de pensioenbetalingen nu en in de verre toekomst. Onze verplichtingen stijgen dan, waardoor de dekkingsgraad daalt.

Aan de andere kant hebben we ons vermogen. Dit zijn onze beleggingen. Ons vermogen nam in december toe vanwege positief beleggingsrendement. De toename van onze beleggingen was minder dan de toename van onze verplichtingen. Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een daling van onze dekkingsgraad in december met 2,7%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur