Nieuws

Helaas geen verhoging (opgebouwd) pensioen voor 2024

Wij begrijpen dat u gehoopt had op een positiever bericht, maar tot onze spijt kunnen wij de pensioenuitkeringen van onze gepensioneerde deelnemers niet verhogen per 1 januari 2024. Ook van alle andere deelnemers mogen wij de opgebouwde pensioenaanspraken niet verhogen.

Een zeer teleurstellend bericht; zeker aangezien onze financiële positie op dit moment geen tekorten kent. Hierna leggen wij uit wat er aan de hand is.

De spelregels die voor ons gelden
Elk jaar proberen wij de pensioenen te verhogen. We hebben daarvoor beleidsbepalingen die we moeten volgen. Daarvoor is niet alleen onze financiële positie van belang; die is in 2023 namelijk verder verbeterd. Maar ook de prijsindex is van belang en daar zit het probleem. In de index is de prijsontwikkeling verwerkt van alle goederen en diensten die de Nederlandse consument aanschaft, zoals bijvoorbeeld de boodschappen die wij met zijn allen doen in de supermarkten. Deze prijsindex zorgt er nu voor dat er geen toeslag kan worden gegeven. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek is er namelijk over het afgelopen jaar geen sprake van inflatie. Wij beseffen dat dit beeld afwijkt van de beleving van onze deelnemers, maar het pensioenfonds moet gebruik maken van deze index. Doordat de prijsindex negatief is, kan er helaas geen toeslag worden verleend op basis van de spelregels en bepalingen die voor ons gelden.

Wat doen andere fondsen?
De regels voor het toekennen van verhogingen kunnen verschillen per pensioenfonds. Hierdoor zijn er pensioenfondsen die wel indexatie kunnen geven, maar er zijn ook pensioenfondsen die geen indexatie kunnen geven.
Voor een flink aantal pensioenfondsen gelden dezelfde spelregels als voor ons, en ook daar geldt dat er niet geïndexeerd kan worden.
Verder zijn er ook pensioenfondsen die een andere route hebben gekozen naar het nieuwe pensioenstelsel. Als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden dan kunnen die fondsen tijdelijk gebruik maken van andere spelregels die veel meer ruimte bieden om te indexeren. Ons pensioenfonds voldoet helaas nog niet aan deze voorwaarden waardoor wij geen gebruik kunnen maken van deze regels.

Is hier niks aan te doen?
Het bestuur heeft uitgebreid onderzocht of er mogelijkheden zijn om toch een toeslag te kunnen verlenen. Hiervoor is ook advies gevraagd aan diverse externe partijen die bij het pensioenfonds betrokken zijn, zoals de actuaris, de accountant en de juridisch adviseur. En er is een opinie gevraagd aan toezichthoudende organisaties, zoals de sleutelfuncties risicobeheer en actuariaat. Allen concluderen dat het helaas niet mogelijk is om af te wijken van het huidige beleid, waardoor dus helaas volgt dat er geen toeslag kan worden gegeven ondanks de huidige financiële positie.

Persoonlijk bericht
U ontvangt begin 2024 nog een persoonlijke brief hierover.

Inzicht in uw pensioen bij ons fonds
Met uw DigiD logt u veilig en snel in op uw persoonlijke omgeving ‘Mijn Pensioencijfers’.