Nieuws

Krijgt u al pensioen? U heeft uw jaaropgave en betaalspecificatie in januari ontvangen

In januari kreeg u van ons de jaaropgave. Dat is het overzicht van het pensioen dat u in 2023 van ons fonds kreeg. U hebt de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Naast de jaaropgave ziet u in dit document ook een betaalspecificatie van uw pensioen. Op de bijlage leest u onder andere wat er verandert aan uw pensioen vanaf 1 januari 2024.

De jaaropgave: het pensioen dat u in 2023 kreeg

Verder staat erop:

  • De loonheffing die we voor u hebben ingehouden. Dat zijn de belastingen en premies.
  • Uw bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die we voor u hebben ingehouden.

De betaalspecificatie: uw bruto pensioen, de inhoudingen en uw netto pensioen

Wat we inhouden op het bruto pensioen is anders dan vorig jaar. Dat komt omdat per 1 januari 2024 de belastingtarieven zijn aangepast. Uw netto pensioen is hierdoor ook anders. Of uw netto pensioen door deze veranderingen hoger of lager uitkomt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U ziet het op de betaalspecificatie. In de bijlage bij de jaaropgave/betaalspecificatie leest u meer over de veranderingen.

Gebruik de jaaropgave voor uw belastingaangifte over 2023

Bij de belastingaangifte hebt u de jaaropgave nodig. De betaalspecificatie is voor uw informatie. Lees hem door en bewaar deze in uw administratie.

Uw jaaropgave/betaalspecificatie staat straks in Mijn Pensioencijfers

We zetten het document met daarin de jaaropgave, betaalspecificatie en de bijlage eind januari voor iedereen klaar in Mijn Pensioencijfers. Log in en bekijk het document online. Krijgt u uw post van ons op papier? De papieren versie ontvangt u één keer, maar u kunt het document altijd bekijken via Mijn Pensioencijfers. U logt veilig in met uw DigD.  

Hebt u vragen over de aangepaste tarieven?

Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Hebt u vragen over uw jaaropgave of betaalspecificatie?

Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.