Nieuws

Wel of niet verhogen in 2022 is nog niet duidelijk

U heeft er misschien over gehoord of over gelezen: de mogelijkheden voor pensioenfondsen om de pensioenen te verhogen zijn ruimer sinds 1 juli 2022. Dat klinkt goed, zeker nu het geld steeds minder waard wordt. Pensioenfonds Smurfit Kappa weet nu nog niet of we kunnen verhogen dit jaar. Dit besluit nam het bestuur nog niet. We leggen graag aan u uit waarom.

Ruimere regels voor verhogen pensioenen

Pensioenfondsen mochten de pensioenen tot nu toe verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Dit is een wettelijke grens. Deze grens is per 1 juli 2022 verlaagd naar 105%. Dit geldt voor fondsen die op 1 januari 2022 geen volledige toeslag verleenden en die een beleidsdekkingsgraad boven de 105% hebben. Dat geldt voor het pensioenfonds Smurfit Kappa. We verleenden per 1 januari 2022 geen toeslag. Onze beleidsdekkingsgraad is per eind juni 2022 111,7%.

De verhoging kan gelden voor iedereen. Hiermee bedoelen we dus niet alleen voor de mensen die al met pensioen zijn, maar ook werknemers die nog opbouwen of oud werknemers profiteren bij een verhoging.

Nog geen besluit over verhoging in 2022

Het bestuur nam nog geen besluit over een verhoging. Dit heeft te maken met twee belangrijke redenen.

Onze financiële positie

Deze is sterk verbeterd in 2022. Daar zijn we erg blij mee. Het is alleen erg onzeker of dat zo blijft. De financiële markten zijn erg onrustig. Dit komt bijvoorbeeld door de oorlog in de Oekraïne. Ook de hoge prijsstijgingen en de wisselende rente hebben invloed. We houden er rekening mee dat onze economie krimpt waardoor het pensioenvermogen lager kan worden.

Besluit meeverhuizen naar nieuw pensioenstelsel nog niet genomen

Naast de beleidsdekkingsgraad is er nog een andere voorwaarde. Zo moet een pensioenfonds laten weten dat ze overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit wil zeggen het omzetten van de pensioenuitkeringen én de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioencontract. De pensioenuitkeringen zijn de bedragen die we nu betalen aan de pensioengerechtigden. De pensioenaanspraken is het tot nu toe opgebouwde pensioen door (oud-)werknemers voor hun toekomstige uitkering.

Eerst overleg met sociale partners

Of we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel besluiten we met veel aandacht. Hier zijn verschillende partijen bij betrokken zoals de werkgever, de vakverenigingen en het pensioenfonds.

Mogelijk tussentijdse verhoging in najaar

In september beoordeelt het bestuur of een tussentijdse verhoging mogelijk is. De ontwikkeling van de dekkingsgraad speelt hierbij een rol. Ook de ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel volgen we. We informeren u natuurlijk als we dit zeker weten.

Informatie over mogelijke jaarlijkse verhoging

Zoals u van ons gewend bent, informeren we u in het najaar of een verhoging per 1 januari 2023 mogelijk is. Dat besluit nemen we op basis de beleidsdekkingsgraad van september 2022.

Vragen?

We begrijpen het als u hierover vragen hebt. Met vragen over uw pensioen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.