Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in juli gestegen naar 112,5%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in juli van 111,7% naar 112,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Twee dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 112,5% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 april 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in juli van 118,5% naar 116,5%.

Ontwikkelingen in juli

Alle beleggingen samen laten een positieve groei zien. De rente is in juli over de hele periode gedaald. Onze voorzieningen – het geld dat we in kas moeten hebben voor het betalen van de (toekomstige) pensioenen – is hierdoor toegenomen. We hebben meer geld in kas nodig omdat we minder rente krijgen op ons vermogen.

Doordat ons vermogen minder hard groeide dan onze verplichtingen, is onze actuele dekkingsgraad in juli omlaag gegaan ten opzichte van juni.

Hoe kan de dekkingsgraad dalen en de beleidsdekkingsgraad stijgen?

Dit is mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over de laatste 12 maanden. Dit percentage is daardoor minder gevoelig voor schommelingen in de rente en beleggingsopbrengsten. De dekkingsraad van juli 2021 (106,4%) valt nu buiten de berekening van de beleidsdekkingsgraad van juli 2022. De dekkingsgraad van juli 2022 komt hiervoor in de plaats en deze is 116,5%. Doordat in de berekening van de beleidsdekkingsgraad nu de lagere dekkingsgraad van 106,4% wegvalt en de hogere dekkingsgraad van 116,5% wordt toegevoegd, stijgt de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur