Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in augustus gestegen naar 113,7%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in augustus van 112,5% naar 113,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Twee dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 113,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 april 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in augustus van 116,5% naar 121,6%.

Ontwikkelingen in augustus

De stijging van de rente heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Deze is dan ook flink toegenomen. De hoge rente zorgt ervoor dat we minder geld hoeven te reserveren voor de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. De aandelen lieten in augustus een minder goed resultaat zien. Ons vermogen is hierdoor afgenomen. Gelukkig was de stijging van de rente hoog genoeg om dit verlies op te vangen.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur