Nieuws

Een terugblik naar 2021: ons jaarverslag en jaarbericht

Elk jaar maken we een jaarverslag. Hierin staat omschreven wat er bij ons fonds speelde. Aan hoeveel mensen betaalden we pensioen? Van hoeveel mensen kregen we geld binnen aan premie? Hoe ging het met de (beleids)dekkingsgraad die de financiële positie van ons fonds aangeeft? Dat en nog veel meer leest u in ons jaarverslag. Dit staat opgeslagen bij de ‘Documenten’.

Zo’n jaarverslag is niet altijd makkelijk te lezen. Daarom maken we ook elk jaar een jaarbericht. Hierin staan de belangrijkste cijfers uitgelegd. Ook leest u een interview met Marco Kiewiet, directeur van ons fonds en Liesbeth van Dasselaar, pensioenspecialist van ons fonds. Zij blikken terug. Zo vertellen ze over wat ze doen met de resultaten van het risicobereidheidsonderzoek. Ze kijken ook vooruit naar het nieuwe pensioenstelsel, Marco: ‘Het zijn spannende tijden in pensioenland’.

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie is hierin ook te lezen.

Direct naar het jaarbericht 2021.