Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in juni gestegen naar 111,7%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in juni van 110,8% naar 111,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Twee dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 111,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 april 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in juni van 119,3% naar 118,5%.

Ontwikkelingen in juni

De rente is verder gestegen in juni. Hierdoor daalden onze verplichtingen de afgelopen maand. Het vermogen daalde meer dan onze verplichtingen. Hierdoor daalde dekkingsgraad. Met verplichtingen bedoelen wij het geld dat wij moeten reserveren voor het uitbetalen van alle pensioenen. Niet alleen aan je oud-collega’s die al met pensioen zijn, maar ook aan iedereen die later pensioen van ons fonds krijgt. Zoals jij en je collega’s.

In juni daalde de waarde van aandelen ten opzichte van mei. Bedrijfsobligaties en vastgoed lieten ook een daling in de waarden zien. De staatsobligaties lieten eveneens een daling zien door de stijgende rente. Ons totale vermogen nam hierdoor af. We hebben dus minder geld ‘in kas’.

Doordat ons vermogen meer daalde dan onze verplichtingen, is onze actuele dekkingsgraad in juni omlaag gegaan ten opzichte van mei.

Hoe kan de dekkingsgraad dalen en de beleidsdekkingsgraad stijgen?

Dit is mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over de laatste 12 maanden. Dit percentage is daardoor minder gevoelig voor schommelingen in de rente en beleggingsopbrengsten. De dekkingsraad van juni 2021 (107,6%) valt nu buiten de berekening van de beleidsdekkingsgraad van juni 2022. De dekkingsgraad van juni 2022 komt hiervoor in de plaats en deze is 118,5%. Doordat in de berekening van de beleidsdekkingsgraad nu de lagere dekkingsgraad van 107,6% wegvalt en de hogere dekkingsgraad van 118,5% wordt toegevoegd, stijgt de beleidsdekkingsgraad

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur