Nieuws

Het Smurfit Nederland pensioenfonds (in liquidatie) wordt opgeheven. Maar wat betekent dat voor u?

Zoals u wellicht al weet, wordt het Smurfit Nederland pensioenfonds (hierna: SPSN) opgeheven. De deelnemers van SPSN bouwen al sinds 2017 pensioen op bij het Smurfit Kappa Nederland pensioenfonds (hierna: SPSKN). Als er toestemming komt van De Nederlandsche Bank, dan zullen nu ook de pensioenkapitalen uit het Beleggingspakket van SPSN worden overgedragen aan SPSKN.

Maar wat betekent dat voor u en voor uw pensioen? Laten we beginnen met de belangrijkste boodschap: deze wijziging heeft geen negatieve gevolgen voor uw pensioen.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • Geen tijdelijke overeenkomsten meer
    In 2017, 2018 en 2019 zaten de deelnemers van SPSN met een tijdelijke regeling in de pensioenregeling van SPSKN. Die tijdelijke regelingen zijn niet meer van toepassing; de deelnemers zijn nu definitief toegetreden tot SPSKN.
  • Er is een potje voor extra verhogingen
    De werkgever doet een extra storting doet bij SPSKN. Dat geld wordt gereserveerd voor deelnemers die tot 1 januari 2017 pensioen opbouwden bij SPSN én die daarna pensioen hebben opgebouwd bij SPSKN. Dat leidt op termijn mogelijk tot een extra verhoging voor deze groep deelnemers. Let wel: als de financiële situatie van SPSKN zodanig verslechtert dat de pensioenen verlaagd moeten worden, dan wordt daar eerst dit potje voor ingezet.

Wilt u meer weten? Lees dan de brief die de deelnemers eerder dit jaar ontvingen.