Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in oktober gedaald naar 95,4%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds daalde in oktober van 95,8% naar 95,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 95,4% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in oktober van 96,0% naar 95,0%.  

Ontwikkelingen in oktober

De rente daalde gedurende de maand oktober. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook het vermogen van ons pensioenfonds daalde, doordat de beleggingen vooral in de tweede helft van oktober minder waard werden. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op onze financiële positie.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur