Nieuws

Vertegenwoordiging gepensioneerden in het bestuur

Op dit moment is de heer Ton van Gestel de vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur van pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Op 31 december 2020 eindigt de huidige zittingstermijn van het bestuur. Het gehele bestuur heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende termijn.

In de statuten van het pensioenfonds staat dat een bestuurslid namens de gepensioneerden wordt benoemd door het bestuur. Dit gebeurt nadat hij of zij is gekozen door de gepensioneerden uit de gepensioneerden die zich kandidaat hebben gesteld. Gepensioneerden die bestuurslid willen worden, dienen zich schriftelijk kandidaat te stellen bij het bestuur van het pensioenfonds. Zoals eerder aangegeven heeft de heer Ton van Gestel zich weer kandidaat gesteld. Als er slechts één kandidaat is, zijn verkiezingen niet noodzakelijk.