Pensioen op maat

Eerst meer pensioen, daarna minder

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kunt kiezen hoe lang deze periode is, bijvoorbeeld 3 of 5 jaar, maar maximaal 10 jaar. De periode daarna ontvangt u dan minder pensioen.

U kunt er ook voor kiezen om eerst een lager pensioen te ontvangen (gedurende maximaal 10 jaar) en daarna een hoger pensioen.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). Het betekent dat u in de lage periode een pensioen ontvangt van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u eerst meer of juist minder pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat. Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?

En voor iedereen die tijdens zijn loopbaan pensioenkapitaal heeft opgebouwd in het beleggingspakket van ons pensioenfonds: