Pensioen op maat

Eerst meer pensioen, daarna minder

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u in het begin een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U kunt kiezen hoe lang deze periode is, bijvoorbeeld 3 of 5 jaar, maar maximaal 10 jaar. De periode daarna ontvangt u dan minder pensioen.

U kunt er ook voor kiezen om eerst een lager pensioen te ontvangen (gedurende maximaal 10 jaar) en daarna een hoger pensioen.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/laag). Het betekent dat u in de lage periode een pensioen ontvangt van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u eerst meer of juist minder pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers.

Wat kunt u doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioenAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?

En voor iedereen die tijdens zijn loopbaan pensioenkapitaal heeft opgebouwd in het beleggingspakket van ons pensioenfonds: