Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in oktober gestegen naar 116,3%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in oktober van 114,9% naar 116,3%

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds €1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Twee dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 114,9% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 april 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.
De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in oktober van 122,5% naar 125,3%.

Ontwikkelingen in oktober

Met de beleggingen van ons fonds ging het in oktober beter dan in september. Ons vermogen groeide hierdoor. De rente is net als de vorige maand ook weer gestegen. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor onze dekkingsgraad. Onze financiële positie verbetert daardoor.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur