Nieuws

Informatie over de verhoging van uw pensioen

Eerder dit jaar lieten wij u weten dat pensioenfonds Smurfit Kappa nog geen besluit had genomen over een tussentijdse extra toeslagverlening. Nu is dit besluit wel genomen. Een tussentijdse verhoging van de pensioenen op basis van de versoepelde regels van de overheid, is helaas niet mogelijk.

Aan de versoepelde regels zitten voorwaarden en daar kunnen we niet aan voldoen. De voorwaarden zijn:

  • de beleidsdekkingsgraad van ons fonds moet minimaal 105% zijn én
  • we moeten van plan zijn de opgebouwde pensioenen mee te verhuizen naar het nieuwe pensioenstelsel.

De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) zijn er namelijk nog niet over uit of zij willen dat de opgebouwde pensioenen mee verhuizen naar het nieuwe pensioenstelsel. Onze beleidsdekkingsgraad voldoet wel aan de voorwaarde. Voor de overheid is het voldoen aan een van de twee voorwaarden niet voldoende.

Toekomstige pensioenverhogingen

Het pensioenfonds bekijkt jaarlijks of we de pensioenen kunnen verhogen. Dat is afhankelijk van onze financiële positie, met name de beleidsdekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad moet minimaal 110% zijn. Dan kan ons fonds de pensioenen verhogen. Een verhoging van de pensioenen moet ook evenwichtig zijn. Daarmee bedoelen we dat iedereen die pensioen van ons krijgt, bij ons opbouwt of heeft opgebouwd er ongeveer evenveel op vooruit moet gaan. Daarnaast kijkt het bestuur naar de gevolgen op de lange termijn. Voor elke leeftijdsgroep.

We weten al dat we uw pensioen gaan verhogen per 1 januari 2023. Dat geldt voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Het is alleen nog niet duidelijk met welk percentage uw pensioen verhoogd wordt.  Zodra wij een besluit hebben genomen, informeren wij u daarover.