Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in april gestegen naar 120,7%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in april van 120,4% naar 120,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Twee dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 120,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 april 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in april van 120,0% naar 121,3%.

Ontwikkelingen in april

Het geld dat we als pensioenfonds nodig hebben voor de pensioenbetalingen van nu en in de (verre) toekomst noemen we onze verplichtingen. In april steeg de rente. Hierdoor moeten we minder geld reserveren voor de pensioenbetalingen nu en in de verre toekomst. Onze verplichtingen dalen dan dus. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad.

Aan de andere kant hebben we ons vermogen. Dit zijn onze beleggingen. Ons vermogen nam in april toe dankzij positief beleggingsrendement. Het effect van de hogere rente was gelukkig groter dan het effect van het negatieve beleggingsrendement. Hierdoor steeg onze dekkingsgraad in april met 1,3%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur