Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in maart gestegen naar 97,1%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in maart van 95,7% naar 97,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 97,1% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in maart van 103,0% naar 105,4%.  

Ontwikkelingen in maart

De actuele dekkingsgraad steeg in maart met 2,4%-punt. Deze stijging is te danken aan zowel een stijging van de rente als positieve rendementen op de beurzen. Beide ontwikkelingen zijn goed voor onze financiële positie. Het vermogen van ons fonds groeide in maart en door de hogere rente hoeft het fonds op lange termijn minder geld opzij te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur