Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in januari gestegen naar 95,1%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in januari van 95,0% naar 95,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 95,1% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds bleef in januari hetzelfde als een maand eerder: 100,5%.  

Ontwikkelingen in januari

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, steeg in januari. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Onze financiële positie verbetert daardoor. De aandelen zijn eind januari, tegen de verwachtingen in, licht gedaald ten opzichte van eind december. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt voor mogelijk scherpe koersdalingen. Volgens het IMF lijkt de huidige situatie op de internetzeepbel rond 2000. Beurskoersen van verlieslijdende bedrijven stijgen door de grotere bereidheid van beleggers om risico’s te nemen. Slecht nieuws lijkt nauwelijks invloed te hebben op de markten, terwijl enigszins goed nieuws forse koersstijgingen tot gevolg heeft.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur