Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in februari gestegen naar 95,7%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in februari van 95,1% naar 95,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 95,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in februari van 100,5% naar 103,0%.  

Ontwikkelingen in februari

De actuele dekkingsgraad steeg in februari met 2,5%-punt. Deze stijging is te danken aan zowel een stijging van de rente als zeer positieve rendementen op de beurzen in de eerste helft van februari. Hier stond tegenover dat door de hogere rentes de waarde van onze obligaties daalde. Daardoor daalde het totale vermogen van ons fonds.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur