Nieuws

Uw pensioen wordt niet aangepast per 1 januari 2021

Ieder jaar beoordeelt het bestuur of een verhoging van de pensioenen mogelijk is. Daarbij kijken we naar de beleidsdekkingsgraad, die aangeeft hoe ons fonds ervoor staat. Onze financiële situatie is helaas niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen. Maar, zoals het er nu naar uitziet, is het ook niet nodig om de pensioenen te verlagen.

Voor gepensioneerden betekent dit dat zij hetzelfde (bruto) bedrag ontvangen als afgelopen jaar. Voor werknemers en oud-werknemers (die nog pensioen bij ons fonds hebben staan) gaat het opgebouwde pensioen niet omhoog.

Meer informatie

Meer over de verhogingen van de pensioenen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden vindt u op deze website. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze medewerkers helpen u graag.