Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in maart gedaald naar 99,2%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds daalde in maart van 100,5% naar 99,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 99,2% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in maart van 95,4% naar 88,9%.  

Ontwikkelingen in maart

Het coronavirus zorgde in maart opnieuw voor forse verliezen op de financiële markten. Hierdoor daalde het vermogen en ook de dekkingsgraad van ons pensioenfonds. De rente daalde gelukkig niet gedurende maart. De negatieve ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad is ook terug te zien in de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad, deze daalde met 1,3%-punt.

Wat betekent dat voor uw pensioen?

Het is lastig te voorspellen hoe de huidige financiële situatie zich verder gaat ontwikkelen en wat dat betekent voor ons vermogen en onze dekkingsgraad op de lange termijn. Onze uitbetalingsverplichtingen komen niet in gevaar. Wij betalen uw pensioen aan u uit zoals u van ons gewend bent. Lees meer.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur