Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in december gestegen naar 101,5%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds steeg in december van 101,4% naar 101,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 101,5% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in december van 100,8% naar 103,3%.  

Ontwikkelingen in december

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, steeg in december. Dat is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor moet ons fonds namelijk minder geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast kenden de aandelen wederom een goede maand in december. Beide positieve effecten zijn terug te zien in de stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,5%-punt. Ook zien we voor het eerst in lange tijd een stijging in de beleidsdekkingsgraad, namelijk een stijging van 0,1%-punt.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur