Nieuws

Moet ons fonds de pensioenen verlagen in 2020?

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Voor alle duidelijkheid: ‘korting’ is hierbij niet positief bedoeld. In een winkel levert een korting geld op. Een korting van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. Wij spreken dan ook van een ‘verlaging’. Helaas weten wij pas aan het einde van 2019 of ons pensioenfonds de pensioenen moet verlagen.

De lage rente speelt alle pensioenfondsen parten. Als de rente laag is, moeten ze namelijk meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook onze dekkingsgraden (check deze grafiek) zijn deze zomer hard gedaald. Eind augustus was de actuele dekkingsgraad 96,1%, de beleidsdekkingsgraad was toen 102,9%. Als de dekkingsgraden te veel dalen, is het zonder verlagingen niet meer mogelijk om binnen een bepaalde tijd weer financieel gezond te worden.

Wij zijn de kritische grens nog niet gepasseerd. Maar we kunnen niet volledig uitsluiten dat we de pensioenen moeten verlagen. Dat weten we pas zeker aan het einde van dit jaar. Ligt de dekkingsgraad op de laatste dag van het jaar onder de kritische grens van 90%? Dan moeten we in 2020 de pensioenen verlagen. 

Veelgestelde vragen over verlagen

Wij hebben veelgestelde vragen met antwoorden voor u geformuleerd. Hierin vindt u meer informatie over de huidige situatie bij ons pensioenfonds en het verlagen van pensioenen in het algemeen.

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.

Bron: Bestuur