Nieuws

Pensioenmythe: mijn pensioenpotje kan leegraken

Volgens de vernieuwde pensioenregels hebben pensioenfondsen potjes voor pensioen. Ook voor uw pensioen. Bent u bang dat het pensioenpotje kan leegraken? Dat is niet het geval. U krijgt pensioen voor de rest van uw leven.

Genoeg geld in kas 

Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond, krijgt vanaf een bepaalde leeftijd een basispensioen: AOW. Hier hoeft u niets voor te doen. Daarnaast bouwt u pensioen op bij ons fonds of bouwde u in het verleden pensioen op. Hiervoor leggen of legden u en uw werkgever geld in. Wij beleggen dit geld. We zorgen er samen voor dat er altijd een uitkering is voor de mensen die een pensioen krijgen of gaan krijgen in de toekomst. Het potje voor uw pensioen kan dus nooit ‘leegraken’.

Wat gebeurt er met de premie?

In de nieuwe pensioenregeling ziet u beter wat er met de premie gebeurt. Vooral nadat die belegd is. Het pensioen dat u kunt verwachten weten we niet. Van te voren geven wij geschatte bedragen op.

Uw pensioen beweegt, maar niet teveel

We verwachten dat de pensioenen vaker én eerder omhoog en omlaag gaan dan nu het geval is. Bovendien kunnen sommige regels ervoor zorgen dat de bewegingen niet te groot worden. De bewegingen worden ook kleiner als u ouder wordt. Hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe preciezer u ziet hoeveel geld u kunt verwachten.

Meer informatie over de vernieuwde pensioenregels

Op de pagina ‘De toekomst van uw AOW en pensioen’ leest u meer over de vernieuwde pensioenregels en ons fonds.

Vragen?

Veel informatie vindt u op onze website en in Mijn Pensioencijfers. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.