Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

Ons fonds heeft een nieuw herstelplan. Daarin staat welke maatregelen we nemen om onze financiële positie te verbeteren.

Te weinig reserves

Onze financiële positie is niet goed genoeg. Onze beleidsdekkingsgraad lag op 31 december vorig jaar onder een belangrijke grens: 95,0%. Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad (op dit moment: 116,3%). Dit betekent dat ons fonds te weinig buffers heeft om grote tegenvallers op te vangen. In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen.

Hersteltermijn verlengd

De hersteltermijn van ons fonds is 10 jaar. Deze lange termijn zorgt ervoor dat de maatregelen voor alle deelnemers over meerdere jaren gespreid kunnen worden. Ons fonds wil de kans op het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen zoveel mogelijk beperken. Door de hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over ons herstelplan.