Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in december gedaald naar 95,0%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds daalde in december van 95,3% naar 95,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 95,0% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in december van 98,9% naar 100,5%.  

Ontwikkelingen in december

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, daalde in december. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daar staat tegenover dat het goed ging met de aandelen in december. De positieve ontwikkelingen waren onder andere het gevolg van optimisme rond de opkomende vaccinatieprogramma’s in westerse landen. Bovendien stemde de Amerikaanse president Trump alsnog in met een groot coronasteunpakket. De nog steeds geldende lockdowns in de meeste landen lijken nauwelijks effect te hebben op de beurzen. Daardoor groeide het vermogen en steeg de actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur