Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in november gedaald naar 101,4%

De beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds daalde in november van 101,6% naar 101,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 101,4% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in november van 99,8% naar 100,8%.  

Ontwikkelingen in november

De rente steeg in november, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen steeg ook in november, doordat de beleggingen meer waard werden. Beide ontwikkelingen hebben een positief effect op onze financiële positie.

Ondanks de stijging van de actuele dekkingsgraad, daalde de beleidsdekkingsgraad in de afgelopen maand. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is. In oktober was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van november 2018 tot en met oktober 2019. In november was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van december 2018 tot en met november 2019. In november 2019 is voor de berekening van het gemiddelde de actuele dekkingsgraad van november 2018 van 103,9% afgevallen en de lagere actuele dekkingsgraad van november 2019, van 100,8%, is erbij gekomen. Daardoor is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gedaald.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur