Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in december: 105,7%

In december was de beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds 105,7%. Daarmee ligt de beleidsdekkingsgraad aan het eind van 2018 boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 103,9%.

Deze minimaal vereiste dekkingsgraad is de absolute ondergrens. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds langer dan 5 jaar onder dit minimum ligt, moet het fonds de (opgebouwde) pensioenen verlagen (ook wel korten genoemd). Omdat de beleidsdekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds nu boven het minimum ligt, is deze 5-jaarsperiode doorbroken en is verlagen van de pensioenen nu niet aan de orde.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 105,7% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in december van  103,9% naar 101,3%.  

Laatste maanden 2018 gooiden roet in het eten

2018 was geen fijn jaar voor ons fonds. Tot oktober bleef de financiële situatie stabiel, maar de laatste 3 maanden gooiden roet in het eten. De rente bleef erg laag. Daardoor moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hierdoor daalt de dekkingsgraad. Ook sloten de aandelenbeurzen 2018 af met een verlies. Daardoor werden ook onze aandelen minder waard. De belangrijkste oorzaken moeten we over de grens zoeken: de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de zorgen over de Brexit.

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 is overigens nog een voorlopig percentage. In ons jaarverslag publiceren we straks het definitieve percentage. Het jaarverslag verschijnt halverwege 2019 op onze Documentenpagina.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad van het Smurfit Kappa Pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Bron: Bestuur